Konsultansvarsförsäkring

Doldafel försäkring

Jag är godkänd besiktningsman och innehar konsultansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning och därmed rätten att teckna doldafel försäkring för säljare.